آکادمی علیرضا محمدی

علیرضا محمدی مشاور مالی عملیاتی مدیران صنایع با 18 سال سابقه فعالیت در حوزه های مختلف حسابداری ، موسس آکادمی علیرضا محمدی است. این آکادمی با هدف ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور تاسیس شده است و در تلاش برای ارائه آموزش ها و آگاه سازی مالیاتی کارفرمایان و حسابداران می باشد.

این مجموعه در تلاش است با کمک به کافرمایان و حسابداران کشور سهمی در رشد فرهنگ مالیاتی کشور عزیزمان داشته باشد.