نظرات برخی از کارفرمایان

معرفی کتاب

ارتقاء فرهنگ مالیاتی

پدیدآورندگان : دکتر مهران مولوی ، میثم سیف الله زاده و حمیده برزگر

مالیات و کارفرمایان

  • همه دوره ها
  • مالیات برای کارفرمایان
  • حسابداری مدیریت
  • سامانه مودیان

آموزش جامع سامانه مودیان

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
26
600,000 تومان
186
500,000 تومان

نکات جلسه رسیدگی عملکرد

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
14
500,000 تومان
90
500,000 تومان