علیرضا محمدی

مدیریت حسابدارگرام

درباره استاد:
علیرضا محمدی هستم مشاور مالی عملیاتی مدیران صنایع .

آدرس ایمیل

alireza.sh.m2008@gmail.com

صفحه اینستاگرام

mohammadi-finance

تلفن همراه پشتیبانی آکادمی (بختیاری)

۰۹۳۷۸۱۲۶۸۵۰

تلگرام

@mf_sup

آدرس

تهران، نوفل لوشاتو ، مرکز نوآوری نوفل لوشاتو

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

آموزش جامع سامانه مودیان

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
26
600,000 تومان
186
500,000 تومان

نکات جلسه رسیدگی عملکرد

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
14
500,000 تومان
90
500,000 تومان